ACCOUNTANCY EN ADVIES

Op zoek naar een accountant die wel de taal van de ondernemer spreekt en zich niet verliest in details en moeilijke vaktechnische vragen?

Als ondernemer komt er veel op u af en zijn er diverse financiële zaken waar u geen kennis van heeft, geen interesse in hebt, tijd voor hebt of niet met uw financieel team kunt oppakken. Het is daarom belangrijk dat u zich laat ondersteunen door iemand die uw visie als ondernemer begrijpt.

Positionering
Ik profileer me niet als traditionele accountant, maar begin juist waar deze financiële dienstverleners meestal eindigen. Doordat ik vanuit mijn eigen ervaring als bestuurder en ondernemer focus op de toekomst spreek ik de taal van de ondernemer. Resultaten uit het verleden geven mij slechts aanvullend inzicht over de toekomstige ontwikkeling van uw onderneming. Dit is ook de informatie waar u invloed op heeft en belangrijk is voor het realiseren van uw strategische doelstellingen.

Diensten
Om u een impressie te geven van wat ik vanuit deze rol voor u kan betekenen benoem ik hieronder gelimiteerd een aantal werkzaamheden. Vanzelfsprekend kom ik ook graag met u in contact als u wensen en behoeften hieronder niet zijn vermeld.

 • Opstellen, analyseren en bespreken van jaarrekeningen en publicatiestukken
 • Opstellen, analyseren en bespreken van periodieke financiële rapportages (resultaten, cashflowoverzichten, begrotingen, meerjarenplannen, businesscases, investeringsbegrotingen en kostprijsberekeningen)
 • Ontwerpen, implementeren en onderhouden van een dashboard met de belangrijkste stuurindicatoren (KPI-dashboard)
 • Periodieke beoordeling en controle van de boekhouding
 • Adviseren en uitvoeren van een kostenreductie
 • Adviseren en uitvoeren van een juridische herstructurering
 • Uitvoeren en begeleiden van een Due Dilligence onderzoek
 • Adviseren en uitvoeren op het gebied van (financiële) risicobeheersing
 • Adviseren en uitvoeren van een personele reorganisatie of ontslagprocedure
 • Onderhouden van externe contacten zoals banken en investeerders
 • Ondersteunen bij de werving & selectie van financieel personeel
black-calculator-near-ballpoint-pen-on-white-printed-paper-53621