ALTERNATIEVE BEDRIJFSFINANCIERING

Kunt u voor uw bedrijfsfinanciering niet meer terecht bij de gebruikelijke financieringsvormen?

Er kan altijd een situatie ontstaan waardoor u voor uw bedrijfsfinanciering niet (meer) terecht kan bij de gebruikelijke bedrijfsfinancieringsvormen. In zo’n situatie zult u op zoek moeten gaan naar een alternatieve bedrijfsfinanciering. Deze financieringsvorm valt onder risicokapitaal en de behoefte aan deze alternatieve bedrijfsfinanciering kan zowel vanuit een positieve (o.a. groeifinanciering) als een negatieve (o.a. bijzonder beheer) bedrijfsontwikkeling ontstaan.

Financieringsplan
Het aantrekken van een alternatieve bedrijfsfinanciering is voor een bedrijf onmisbaar, maar tegelijkertijd vaak ook moeilijk om te realiseren. Desondanks is met een goede voorbereiding en een onderbouwd, doordacht financieringsplan het verkrijgen van risicokapitaal realistisch. Naast het beschikbaar stellen van mijn netwerk kan ik u ook ondersteunen bij het opstellen van zo’n financieringsplan en het verkrijgen van de juiste bedrijfsfinanciering.

vmh-risicokapitaal-voor-de-circulaire-economie_1553159631