BEDRIJFSFINANCIERING

De meeste bedrijven in het mkb maken voor de financiering van hun bedrijfsactiviteiten gebruik van een reguliere externe bedrijfsfinanciering, zoals een rekening-courantfaciliteit, hypothecaire lening, leasing of debiteurenfactoring.

Wanneer heeft u voor het laatst uw huidige bedrijfsfinanciering tegen het licht gehouden?

Herfinanciering
Een bedrijfsfinanciering wordt vaak pas geëvalueerd als het einde van de overeenkomst nadert, terwijl uw onderhandelingspositie dan niet optimaal is. Het is daarom aan te bevelen om tussentijds al te onderzoeken of de huidige bedrijfsfinanciering nog passend is bij uw situatie en of er nog voordelen te behalen zijn. Ik begeleid u graag bij het verkrijgen van een passende bedrijfsfinanciering . Ik zal hierbij niet alleen denken vanuit uw huidige financiële situatie en mogelijkheden, maar ook vanuit uw visie als ondernemer en toekomstige situatie.

Vooronderzoek
Het realiseren van een passende bedrijfsfinanciering is een tijdrovend proces met een onzekere uitkomst. Ik ben daarom graag al in een vroeg stadium realistisch naar u toe waardoor ik altijd start met een vooronderzoek. Dit vooronderzoek heeft als doel om samen met u te bekijken of de gevraagde bedrijfsfinanciering tot de mogelijkheden behoort.

Alternatieve bedrijfsfinanciering
Als uit het vooronderzoek blijkt dat de bedrijfsfinanciering niet realistisch is zal ik samen met u kijken naar de alternatieve financieringsmogelijkheden (risicokapitaal) teneinde uw financieringsbehoefte toch te realiseren.

banken_logos_2013_09_1_