BIJZONDER BEHEER

Heeft de bank u overgeplaatst naar de afdeling Bijzonder Beheer (of Intensief Beheer, Financial Restructuring & Recovery)?

Helaas kan het iedere ondernemer overkomen dat zijn onderneming wordt overgeplaatst naar de afdeling Bijzonder Beheer. De overdracht naar de afdeling Bijzonder Beheer is voor een ondernemer vaak een nieuwe en onzekere situatie. Ik kan u gelukkig in veel gevallen direct geruststellen en uw positie nader toelichten. Dankzij mijn jarenlange ervaring met Bijzonder Beheer kan ik u vervolgens zodanig ondersteunen dat uw overplaatsing uiteindelijk tot een succesvolle terugkeer naar de reguliere bancaire afdeling zal leiden.

Herstelplan
Mede door uw onbekendheid met Bijzonder Beheer, maar ook wegens de bijkomende emoties en de urgentie tot het opstellen van een herstelplan, is het verstandig dat u zich zo snel mogelijk bij laat staan. Mijn betrokkenheid zal de relatie met de bank positief beïnvloeden en de kans op herstel vergroten.

Werkzaamheden
Mijn inzet zal altijd maatwerk zijn, maar zal variëren van het aanschuiven bij het gesprek met de afdeling Bijzonder Beheer tot het opstellen van een herstelplan met uitwerking van meerdere scenario’s. Afhankelijk van het geldende scenario maak ik dan een stappenplan en voer deze uit in eventueel nauw overleg met alle betrokken partijen zoals de bank, belastingdienst, leveranciers en eventuele verstrekkers van een alternatieve bedrijfsfinanciering.

red-stop-sign-39080