FINANCIEEL MANAGEMENT

De betrokkenheid van een ervaren financieel manager (controller/ CFO/ financieel directeur) is voor veel ondernemingen onmisbaar. Het probleem waar veel ondernemers tegenaan lopen is dat de behoefte aan deze expertise niet structureel of fulltime is. Er is op zo’n moment een sterke behoefte aan flexibiliteit en maatwerk.

Nu geef ik u de mogelijkheid om afgestemd op uw persoonlijke situatie en behoefte flexibel gebruik te maken van een ervaren financieel manager. Als uw onderneming in de toekomst groeit en/of de behoefte aan meer informatie en expertise toeneemt dan kan deze ondersteuning op een natuurlijke wijze meegroeien. Het gaat bij mij altijd om het aanbieden van maatwerk.

Inzet
U kunt zowel tijdelijk gebruik maken van extra ondersteuning als structureel, beide vanaf één dagdeel (4 uur) per week.

Werkzaamheden
Ik help u met het verbeteren van alle operationele, financiële en strategische vraagstukken. Mijn takenpakket is altijd afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen, maar bij de meeste bedrijven ondersteun ik op het gebied van bestuur, strategie, financiële rapportages, beheersing van financiële risico’s, planning & control en waarborg ik de kwaliteit van uw boekhouding. Ik zorg voor inzicht in uw bedrijfsvoering, zodat er tijdig gestuurd kan worden op de juiste kritische succesfactoren met als doel uw strategische doelstellingen te realiseren.

beige-analog-gauge-697662