KLANKBORD VOOR ONDERNEMERS

Mijn rol als klankbord is de basis van iedere vorm van samenwerken binnen Business Involved. Zonder deze laagdrempelige betrokkenheid bij uw onderneming is het in mijn ogen niet mogelijk om van mijn kant proactief en tijdig te reageren op de kansen en risico’s die zich binnen uw onderneming voordoen. Alleen als ik proactief betrokken ben bij uw onderneming kunt u zich zorgeloos blijven focussen op het ondernemerschap.

Binnen deze samenwerking komen geen dikke rapporten op tafel, maar van mijn kant wel een kop sterke koffie en een mening!

Vrijblijvend gesprek
Als ondernemer heeft u regelmatig met uitdagingen en onverwachte situaties te maken. Het kan dan prettig zijn dat er periodiek iemand met een frisse, kritische en onbevooroordeelde blik naar uw situatie meekijkt. Tijdens een klankbordgesprek is het hebben van vertrouwen in elkaar het allerbelangrijkste. Ik geeft u daarom alvast mijn vertrouwen om mij geheel vrijblijvend uit te nodigen voor een klankbordgesprek. Het enige wat ik van u verlang is openheid en een sterke kop koffie.

pexels-photo-1233528